DecyzjÄ… Rady Fundacji, FKW jest w stanie likwidacji.